Si us plau llegiu atentament aquests termes abans de facilitar les seves dades personals en aquest lloc web

Menors d’edat

Si 茅s menor d’edat no proporcioni les seves dades personals.聽Qualsevol persona que els proporcioni assumirem que 茅s major d’edat.

Alguns principis que ha de con猫ixer

En SERVICETONIC 茅s una prioritat el respecte i la protecci贸 de les dades personals dels usuaris.聽Com Usuari ha de saber que els seus drets estan garantits.

Ens esforcem en crear un espai segur i fiable i per aix貌 compartim els nostres principis respecte a la seva privacitat:

 • La informaci贸 personal que sol路licitem 茅s estrictament aquella necess脿ria per a prestar els serveis que ens requereixi.
 • No compartim la seva informaci贸 amb ning煤, excepte per complir la llei o en el cas que es compti amb la seva autoritzaci贸 expressa.
 • No utilitzem les seves dades personals amb una finalitat diferent a l’expressada en aquesta pol铆tica de privacitat.

 

Aquesta pol铆tica de privacitat podr脿 variar en funci贸 de les exig猫ncies legislatives o d’autoregulaci贸, per la qual cosa li aconsellem que la visiti peri貌dicament.聽脡s aplicable en el cas dels usuaris que decideixin omplir qualsevol dels nostres formularis on es demani dades de car脿cter personal.

 

Regulacions legals a qu猫 s’acull ServiceTonic

SERVICETONIC s’acull a les exig猫ncies del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecci贸 de les persones f铆siques (GDPR) pel que fa al tractament de dades personals, aix铆 com amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informaci贸 i Comer莽 Electr貌nic (LSSICE o LSSI).

 

Responsable del tractament de les seves dades personals

 • Responsable: ServiceTonic SL (SERVICETONIC)
 • NIF / CIF: B65201964
 • Direcci贸: Bail茅n 71B 6猫-1a, 08009 Barcelona – Espanya
 • Correu electr貌nic:聽legal@servicetonic.com
 • Tel. 93 532 82 00

 

Als efectes del que preveu el Reglament Europeu de Protecci贸 de Dades abans esmentat, les dades personals que envi茂 a trav茅s de qualsevol dels nostres formularis dels formularis del portal rebran el tractament de dades de «Usuaris de SERVICETONIC».

Per al tractament de dades dels usuaris del portal s’han implementat totes les mesures t猫cniques i organitzatives de seguretat, establertes en la legislaci贸 vigent.

 

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem en SERVICETONIC procedeixen del registre en qualsevol dels formularis del nostre lloc web.

 

Quins s贸n els seus drets al facilitar les seves dades?

Qualsevol persona t茅 dret a obtenir confirmaci贸 sobre si en SERVICETONIC es tracten dades personals que el concerneixen o no.

Les persones interessades tenen dret a:

 • Sol路licitar l’acc茅s a les dades personals relatives a l’interessat
 • Sol路licitar la seva rectificaci贸 o supressi贸
 • Sol路licitar la limitaci贸 de tractament
 • Oposar-se al tractament
 • Sol路licitar la portabilitat de les dades

 

Els interessats podran accedir a les seves dades personals, aix铆 com a sol路licitar la rectificaci贸 de dades inexactes o, si s’escau, a sol路licitar la seva supressi贸 quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.

En determinades circumst脿ncies i per motius relacionats amb la seva situaci贸 particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades.聽SERVICETONIC deixar脿 de tractar les dades, excepte per motius leg铆tims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.聽Tamb茅 podran sol路licitar la portabilitat de les seves dades.

 

Dades de contacte per exercir els seus drets:

 

Els interessats tamb茅 tindran dret a la tutela judicial efectiva ia presentar una reclamaci贸 davant l’autoritat de control, en aquest cas, l’Ag猫ncia Espanyola de Protecci贸 de Dades, si consideren que el tractament de dades personals que el concerneixen infringeix el Reglament.

 

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

Quan un usuari es registra en qualsevol dels formularis de SERVICETONIC, est脿 facilitant informaci贸 de car脿cter personal de la qual 茅s responsable SERVICETONIC.聽Aquesta informaci贸 pot incloure dades de car脿cter personal com poden ser la seva adre莽a IP, nom, cognom, adre莽a de correu electr貌nic, n煤mero de tel猫fon, pa铆s i empresa.

En facilitar aquesta informaci贸, l’usuari d贸na el seu consentiment perqu猫 la seva informaci贸 sigui recopilada i tractada per ServiceTonic les seg眉ents finalitats de cada formulari:

1. Formularis de contacte:

Proporcionar a l’usuari informaci贸 sobre qualsevol consulta, dubte, queixa o sol路licitud que ens faci arribar relativa a informaci贸 inclosa al web, relacionada amb els productes i serveis que comercialitzem, el tractament de les seves dades personals, q眉estions referents als textos legals inclosos en la web, aix铆 com qualssevol altra consulta que pugui tenir.

2. Formularis desc脿rrega d’aplicaci贸:

Activa l’usuari una llic猫ncia de ServiceTonic i proporcionar a l’usuari la informaci贸 relacionada amb la instal路laci贸, 煤s i contractaci贸 de la nostra aplicaci贸.

3. Formulari d’activaci贸 cloud:

Activa a l’usuari la nostra aplicaci贸 en el n煤vol, proporcionar les dades d’acc茅s i informaci贸 sobre l’煤s i contractaci贸 de la nostra aplicaci贸.

4. Formulari de sol路licitud de pressupost

Contacte amb l’usuari per proporcionar-li el pressupost sol路licitat.

5. Formulari de sol路licitud de demostraci贸

Contacte amb l’usuari per a coordinar una demostraci贸 de la nostra aplicaci贸.

6. Formulari de subscripci贸 al bloc

Activa la subscripci贸 al bloc perqu猫 l’usuari rebi informaci贸 sobre els nous continguts publicats en aquest.

Existeixen altres finalitats per la qual es tracten les seves dades personals:

 • Per garantir el compliment de la llei aplicable.聽Aix貌 pot incloure el desenvolupament d’eines i algoritmes que ajuden a SERVICETONIC a garantir la confidencialitat de les dades personals que recull.
 • Per donar suport i millorar els serveis que oferim
 • A l’efecte de realitzar estudis estad铆stics

 

SERVICETONIC, no ven, lloga ni cedeix dades de car脿cter personal que puguin identificar a l’usuari, ni ho far脿 en el futur, a tercers sense el consentiment previ.

 

Quines dades personals sol路licitem?

En els formularis de contacte, desc脿rrega, activaci贸 cloud, sol路licitud de pressupost i sol路licitud de demostraci贸 es sol路liciten les seg眉ents dades personals: Nom, Cognom, Pa铆s, email, tel猫fon i empresa.En el formulari de subscripci贸 al bloc sol路licitem el nom, cognom, email i pa铆s.聽En tots dos casos tamb茅 recollim l’adre莽a IP.

 

Allotjament de les dades

L’informem que les dades que ens facilita seran als servidors de SERVICETONIC ubicats al data center de l’empresa HETZNER (www.hetzner.de), prove茂dor de serveis d’internet de SERVICETONIC dins de la UE.

 

Cessi贸 de dades d’usuaris residents a pa茂sos no pertanyents a la Uni贸 Europea

En cas que l’usuari que ompli els formularis d’aquest web sigui resident en pa茂sos no pertanyents a la Uni贸 Europea, l’usuari d贸na el seu consentiment a SERVICETONIC per cedir les seves dades al distribu茂dor de SERVICETONIC que operi a la seva zona, sota les seves corresponents condicions de privacitat que apliquin al seu pa铆s.

 

Legitimaci贸 per al tractament de les seves dades

La base legal per al tractament de les seves dades 茅s: el consentiment del titular de les dades.

Per registrar-se a qualsevol dels formularis de SERVICETONIC es requereix el consentiment amb aquesta pol铆tica de privacitat.

 

Per quant de temps es conserven les seves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre hi hagi un inter猫s mutu per mantenir la fi del tractament i quan ja no sigui necessari per a tal fi, es suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la seudonimizaci贸n de les dades o la destrucci贸 total dels mateixos.

 

Cookies

A la p脿gina web de ServiceTonic utilitzem cookies.聽Consulti la nostra聽Pol铆tica de Cookiesper a m茅s informaci贸.

 

Secret i seguretat de les dades

SERVICETONIC es compromet a utilitzar i tractar les dades personals dels usuaris registrats, respectant la seva confidencialitat i d’acord amb la finalitat dels mateixos, aix铆 com a donar compliment a la seva obligaci贸 de guardar i adoptar les mesures per evitar l’alteraci贸, p猫rdua, tractament o acc茅s no autoritzat, de conformitat amb el que estableix la normativa vigent de protecci贸 de dades.

 

Exactitud i veracitat de les dades

Com a usuari registrat, 茅s l’煤nic responsable de la veracitat i correcci贸 de les dades que ens remeti exonerant a SERVICETONIC, de qualsevol responsabilitat referent a aix貌.聽Els usuaris registrats garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vig猫ncia i autenticitat de les dades personals facilitades i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades.聽L’usuari accepta proporcionar informaci贸 completa i correcta en el formulari de registre.

 

Correus comercials

SERVICETONIC no realitza pr脿ctiques de SPAM, pel que no envia correus comercials que no hagin estat pr猫viament sol路licitats o autoritzats per l’usuari.聽En conseq眉猫ncia, en els diferents formularis de registre, l’usuari t茅 la possibilitat de donar el seu consentiment per rebre correus electr貌nics amb informaci贸 de car脿cter general de SERVICETONIC que pot incloure butlletins, promocions i ofertes especials.

L’informem que a afectes d’enviament de butlletins electr貌nics o newsletters, les seves dades s’emmagatzemaran en els servidors de l’empresa Constant Contact situada als EUA i seran utilitzades per la mateixa 煤nicament per a aquest fi, d’acord al tractat EU-US Privacy Shield, aprovat pel Comit猫 Europeu de Protecci贸 de Dades.

L’usuari podr脿 cancel路lar el seu consentiment en qualsevol moment mitjan莽ant l’enlla莽 «unsubscribe» disponible a qualsevol dels correus comercials que mana ServiceTonic.

 

Consentiment expl铆cit per al Tractament de Dades Personals en Subscripcions Cloud

L’usuari que activi una subscripci贸 cloud passar脿 a ser, a efectes del Reglament (UE) 2016/679, el Responsable del Tractament de les dades de car脿cter personal que l’usuari recopili en aquesta subscripci贸.

SERVICETONIC disposa de les mesures organitzatives, t猫cniques i funcionals perqu猫 en aquest cas el responsable de les Dades Personals pugui realitzar el seu tractament d’acord a les exig猫ncies del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecci贸 de les persones f铆siques (GDPR).

En aquest cas, i mitjan莽ant l’acceptaci贸 d’aquesta pol铆tica de privacitat, l’usuari d贸na el seu consentiment expl铆cit a SERVICETONIC perqu猫 sigui l’encarregat del Tractament delos dades personals del responsable de conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecci贸 de dades personals i el Reglament (UE) 2016/679 sota els seg眉ents preceptes:

 • Nom del tractament: Prove茂dor tecnol貌gic de ServiceTonic Cloud
 • Fi del tractament: Emmagatzematge de les dades entrades a ServiceTonic Cloud perqu猫 estiguin disponibles per al responsable del tractament dins de l’aplicaci贸.
 • Conservaci贸 de les dades: Es conservaran mentre l’usuari tingui contractada la subscripci贸 cloud.聽A la finalitzaci贸 de la seva subscripci贸 les dades seran totalment eliminats.
 • Comunicaci贸 de dades: No es comunicaran les dades a tercers, excepte obligaci贸 legal.
 • Ubicaci贸 de les dades: Servidors de SERVICETONIC ubicats al data center que l’empresa HETZNER (www.hetzner.de), prove茂dor de serveis d’internet de SERVICETONIC, t茅 a Alemanya (UE).

 

SERVICETONIC es compromet a tractar aquestes dades, respectant la seva confidencialitat i d’acord amb la finalitat dels mateixos, aix铆 com a donar compliment a la seva obligaci贸 de guardar i adoptar les mesures per evitar l’alteraci贸, p猫rdua, tractament o acc茅s no autoritzat, de conformitat amb el que estableix la normativa vigent de protecci贸 de dades.

 

Acceptaci贸 i consentiment

L’usuari registrat declara haver estat informat de les condicions sobre protecci贸 de dades de car脿cter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part de SERVICETONIC en la forma i per a les finalitats indicades en aquesta pol铆tica de privacitat.

 

Llei aplicable i jurisdicci贸

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretaci贸 dels termes que conformen aquesta pol铆tica de privacitat, aix铆 com qualsevol q眉esti贸 relacionada amb els serveis de la present web, ser脿 la llei espanyola, enunciant expressament les parts al fur que els correspongui, i sotmetent-se als Jutjats i Tribunals de Barcelona.