ServiceTonic SL ( «ServiceTonic») posa a l’abast informació i productes a través d’aquesta pàgina web sobre la base dels següents termes i condicions.

ServiceTonic es reserva el dret a canviar aquests termes i condicions, i els productes, serveis i programes esmentats en aquesta pàgina web en qualsevol moment, al vostre gust, sense avís previ.ServiceTonic es reserva el dret a buscar qualsevol solució legal per protegir-se de qualsevol violació d’aquests termes i condicions.

Qualsevol dret no expressament concedit en aquest document, queden reservats.

En compliment de les regulacions sobre la societat de la informació i els serveis de comerç electrònic, els detalls generals relatius a aquesta pàgina web són els següents:

Propietari

ServiceTonic SL
Direcció de registre: Bailén 71B 6è-1a, 08009 Barcelona, Espanya
NIF: B-65201964
Detalls de registre: Registrat al Registre Mercantil de Barcelona al Tom 41.543, Foli 192, Full B 388.238, Inscripció 1
Contacte: Tel: +34 93.242 03 50
E-Mail: servicetonic@servicetonic.com

Copyright

La informació en aquesta pàgina web està protegida per drets de còpia (copyright). Excepte estigui específicament permès, cap part d’aquesta pàgina web pot ser distribuïda o reproduïda per cap mitjà o baix cap manera sense el previ consentiment escrit de ServiceTonic.

Tots els drets registrats © Copyright 2009 – ServiceTonic SL – Barcelona, ​​Espanya.

La reproducció i l’ús de la informació (textos, gràfics, imatges, logos, icones, botons, àudios, vídeos) publicats per ServiceTonic en aquesta pàgina web són utilitzades únicament amb motius informatius, per a ús privat i personal. Qualsevol reproducció i ús d’aquesta informació per qualsevol altre ús queda totalment prohibit.

Marca Registrada

ServiceTonic i el logotip de ServiceTonic són marques registrades per ServiceTonic SL Els noms dels productes i els serveis de ServiceTonic són marques de ServiceTonic SL Tots els drets estan reservats. La resta de noms de productes i empreses esmentades en aquesta pàgina web poden ser marques registrades dels seus respectius propietaris.

Pàgines web de terceres empreses

La pàgina web de ServiceTonic pot proporcionar vincles a pàgines web que no estan sota el control de ServiceTonic. ServiceTonic no representa cap pàgina web de terceres empreses. Quan vostè accedeix a una pàgina web fora de ServiceTonic, vostè ho fa al seu propi risc. ServiceTonic no és responsable de la credibilitat de cap dada, opinió, avís o afirmació mostrada en pàgines web de terceres empreses. ServiceTonic proporciona aquests enllaços únicament com conveniència. La inclusió de qualsevol enllaç no implica que ServiceTonic aprovi, recomani o accepti cap responsabilitat pel contingut d’aquestes pàgines web.

Política de privacitat

Si us plau, consulteu la nostra Política de Privacitat de ServiceTonic per a més informació.

Condicions d’ús

Consulti les nostres condicions d’ús de:

 

Legislació Aplicable

Qualsevol disputa relacionada amb aquesta pàgina web, qualsevol ordre realitzada o contracte portat a terme entre ServiceTonic i els usuaris / visitants d’aquesta pàgina web seran governats i interpretats d’acord amb la legislació espanyola. La justícia espanyola tindrà la jurisdicció exclusiva per a la resolució de qualsevol disputa i qualsevol controvèrsia es dirimirà als jutjats de la ciutat de Barcelona.